Các sản phẩm mẫu thiết kế catalogue tham khảo

 Catalogue có những kích thước chuẩn thường được sử dụng như:
- Kích thước A4: 20.5 x 29.5cm, gồm nhiều tờ A3 xếp chòng lại với nhau.
- Kích thước A5: 14.5 x 20.5cm, gồm nhiều tờ A4 xếp chòng lại với nhau.
- Kích thước A6: 10 x 14.5cm, gồm nhiều tờ A5 chóng lại với nhau.

Nhà sản xuất: Công ty in Hải Phòng

 

 

 

 

Sản Phẩm Liên Quan
Bạn đang tìm việc tại Hải Phòng, bạn cần tìm người tài, website Việc làm tại Hải Phòng - mạng tuyển dụng số 1 tại Hải Phòng được thiết kế website bởi Thiết kế website tại Hải Phòng