in kẹp file hai phong

Dịch vụ in kẹp file Hải Phòng hay in kẹp tài liệu, folder của nhomin là dịch vụ in offset chất lượng cao trên chất liệu giấy. Kẹp file hoặc kẹp tài liệu là những thuật ngữ khác được sử dụng cho các dụng cụ chứa tài liệu. Cách chính xác để tham khảo thuật ngữ này là không rõ ràng, vì không có thuật ngữ tiêu chuẩn quốc tế. Thuật ngữ kẹp tài liệu có vẻ là một trong đó chiếm ưu thế ngôn ngữ Bắc Mỹ, nhưng không có vẻ là phổ biến ở các quốc gia khác

 

Tin cùng danh mục