Chiến lược đưa ra thiết kế tờ rơi tốt nhất

 Đầu tiên và trước hết, đến với những ý tưởng thiết kế tờ rơi khác nhau. Chuyển đổi chúng thành một chủ đề khả thi. Bây giờ thời gian của mình để lên kế hoạch trực quan. Kịch tính chủ đề hoặc tình huống mà bạn nghĩ rằng bằng cách sử dụng hình ảnh, hình ảnh, bản phác thảo, bản vẽ trong tờ rơi. Sau đó, kế hoạch văn bản. Hãy chắc chắn rằng tập tài liệu của bạn không có nội dung lan man. Hãy đến với một tiêu đề có liên quan. 

 Thực hiện các tiêu đề đến bốn hoặc năm từ. Có nhiều loại khác nhau của tiêu đề. Teaser tiêu đề, biểu ngữ tiêu đề, tiêu đề vv kicker Sử dụng một tiêu đề đó sẽ phù hợp trong tờ rơi của bạn. Thông thường, tiêu đề trêu ghẹo là tìm kiếm nhiều nhất sau khi những người trong tờ rơi. Sau tiêu đề, đi lên với thông điệp mà bạn muốn truyền tải trong một vài câu. Hãy chắc chắn rằng nội dung phản ánh các ý tưởng và không âm thanh như một mánh lới quảng cáo, chỉ. Một doanh nhân xuất sắc sẽ bao gồm một cuộc gọi đến hành động ‘trong tờ rơi của mình. Điều này sẽ đảm bảo ông rằng độc giả không chỉ đơn giản là đọc thông qua các tờ rơi của mình mà còn hành động theo thông điệp của mình. Kế hoạch mỗi yếu tố. Quyết định vị trí của tiêu đề, văn bản và hình ảnh. Đặt yếu tố khác nhau trong thời trang như vậy mà chuyển động mắt của độc giả tiền thu được từ hình ảnh (mắt bị thu hút đầu tiên) để tiêu đề và thêm vào tin nhắn. Các tờ rơi nên giữ sự chú ý của độc giả ít nhất là 4-5 giây. Nếu nhà thiết kế sử dụng các tác phẩm nghệ thuật rất xuất sắc trong thiết kế tờ rơi của mình, người xem sẽ cần nhiều hơn năm giây để hiểu được thông điệp. Nhưng độc giả hầu như không mất thời gian của họ để hiểu được một bản sao quảng cáo. Vì vậy, các tin nhắn sẽ nhận được qua tâm trí của họ đơn giản chỉ trong nháy mắt.

Tin cùng danh mục